ZASADY KONKURSU1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie za pomocą aplikacji wysłać swoje zdjęcie w jednej z 4 kategorii konkursowych.

2. Kategorie konkursowe to: Ruch i akcja , Konstrukcje i architektura , Ludzie , Zwierzęta (Ty i Twój pupil) .

3. Zdjęcie musi mieć format 10x15 cm, rozdzielczość 300 dpi, plik jpeg (potrzebne tylko w przypadku wygranej).

4. Konkurs odbywa się w cyklach tygodniowych. Co tydzień nagrodzone zostanie zdjęcie w innej kategorii.

5. W każdym etapie konkursu użytkownik może przesłać dowolną liczbę zdjęć w każdej z kategorii.

6. Zdjęcia mogą zostać oceniane przez innych użytkowników, jednakże każdy użytkownik w każdym tygodniu konkursu będzie mógł ocenić tylko jedno zdjęcie.

7. W każdym z etapów konkursu nagrody zostaną przyznane dla autorów zdjęć, które uzyskają najwyższą ocenę przyznaną przez innych użytkowników. Jednakże o finalnym przyznaniu nagrody zadecyduje powołane na potrzeby konkursu jury.